જસદણમાં સારા લોકેશન માં 200 વાર બાંધકામમાં મકાન વેચવાનું છે

જસદણમાં સારા લોકેશન માં 200 વાર બાંધકામમાં મકાન વેચવાનું છે


જસદણમાં સારા લોકેશન માં 200 વાર બાંધકામમાં મકાન વેચવાનું છે

5 રૂમ કિચન તેમજ પાણી ની ફૂલ સુવિધા સાથે તેમજ 30 ફૂટની શેરી
જે લોકો મકાન લેવા ઇચ્છતા હોય તે વ્યક્તિ આજે જ મકાનની વિઝીટ કરે અને વહેલી તકે રૂબરૂ વધારે

☎️+91 75758 29555

*તેમનું એડ્રેસ નોંધી લેજો વિછીયા રોડ જસદણ*

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »