જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.18.01..2023 વાર બુઘવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.18.01..2023 વાર બુઘવાર


ઘઉં એમ પી 475-585
ઘઉં લોક 1. 465-541
બાજરો. 400-600
જુવાર. 400-1015
મગ 900-1388
ચણા. 800-951
વાલ 1500-2351
અડદ. 1000-1300
ચોળા 700-1422
તુવેર. 1000-1400
મગફળી જી 20. 1121-1380
સીંગદાણા. 950-1550
સીંગ ફાડા. 1350
એરંડા. 1100-1355
તલ કાળા. 1500-2600
તલ સફેદ. 2000-3100
રાય. 1101
મેથી. 900-1230
જીરુ. 5400-6400
ધાણા. 1000-1450
સુકા મરચા. 2500-4500
કપાસ બી ટી 1600-1740
લસણ. 100
કળથી. 990
સોયાબીન. 1000-1080


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »