આજનું સસ્તું કાલે મોંઘુ પડી શકે છે, તમારાં વાહનમાં મોંઘુ ઓઇલ તો આપણા કીમતી શરીરમાં સસ્તું ઓઇલ કેમ ?

આજનું સસ્તું કાલે મોંઘુ પડી શકે છે, તમારાં વાહનમાં મોંઘુ ઓઇલ તો આપણા કીમતી શરીરમાં સસ્તું ઓઇલ કેમ ?


આજનું સસ્તું કાલે મોંઘુ પડી શકે છે, તમારાં વાહનમાં મોંઘુ ઓઇલ તો આપણા કીમતી શરીરમાં સસ્તું ઓઇલ કેમ ?

*જસદણ તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગુંજતું નામ અમર મીની ઓઇલ મીલ*

20 નંબર મગફળીમાંથી કોઈ ભેળ સેળ કર્યા વગર સીંગતેલ કાઢી આપવામાં આવશે

🥜શુધ્ધ સીંગતેલ માટે મળો,

🥜ડબલ ફીલ્ટર સીંગતેલ કાઢી આપવામાં આવશે,

👉જોબ કામ કરી આપીશું, તેમજ શુધ્ધ સીંગતેલ મજુરીથી પણ કાઢી આપીશું.
જીવન ભાઈ રામાણી 9998876246
દલસુખ ભાઈ.વાસાણી 9725254120

🌎 એડ્રેસ જસદણ- વિંછીયા રોડ, મોહન દાદાના મંદિરની બાજુમાં, મુ.લીલાપુર તા.જસદણ જી.રાજકોટ

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »