આવો સબંધોને સીવીએ મજબૂત ટાંકા થી

આવો સબંધોને સીવીએ મજબૂત ટાંકા થી


*આવો સબંધો ને સીવીએ મજબૂત ટાંકા થી......*
જસદણ વિછિયા તાલુકા માં
સિલાઈ મશીન અને દરજી કામ મટીરીયલ્સ માં વર્ષોથી વિશ્વાસ પાત્ર એક જ નામ

*અમરશીબાપા ની દુકાન*

દરેક કંપનીના સિલાઈ મશીન, ચાઈના ઓટોઓઇલ તથા ફોલ છેડા, બ્રધર,જુકી, ડાયરેક્ટ ડ્રાઇવ ડિજિટલ મશીનો તથા મોટરનો ભવ્ય શો રૂમ

*સિલાઈ કામનો દરેક સમાન મળશે*

*કોકડી, ચેન, કોલર, કફ, બેલ્ટરોલ, કેનવાસ, ફોલ અસ્તર, રિટેલ તથા હોલસેલ ભાવે મળશે*

*જસદણ વીંછિયા તાલુકાનું એક માત્ર વિશ્વાસ માત્ર જૂનું અને જાણીતું નામ*

*અમરશી બાપાની દુકાન*

☎️સત્યમ્ ટેલરીંગ 9377454554 /
હેમલ સોઇંગ 9375933993
🌎મેઇન બજાર, મોતી ચોક, જસદણ

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »