ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાજીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે પુનઃ નિયુક્તિ થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન

ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાજીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે પુનઃ નિયુક્તિ થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન


ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાજીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે પુનઃ નિયુક્તિ થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન...

વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાજીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે પુનઃ નિયુક્તિ થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન...

રિપોર્ટર

અમીત પટેલ


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »