રાજનસર ગામ માં એડોલેસેન્ટ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે અંતર્ગત.નેશનલ ગર્લ્સ ચાઇલ્ડ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું

રાજનસર ગામ માં એડોલેસેન્ટ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે અંતર્ગત.નેશનલ ગર્લ્સ ચાઇલ્ડ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું


આજ રોજ ભચાઉ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો.નારાયણ સિંગ સર તેમજ પી.એચ.સી જુના કટારીયા મેડિકલ ઓફિસર ડો.રીના પ્રજાપતિ અને ડૉ. ભૂમિકા બેન ના માર્ગદર્શન હેઠળ પી. એચ.સી. જૂના કટારીયા ના લાકડીયા 3 ના રાજનસર ગામ મા એડોલેસેન્ટ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે અંતર્ગત. નેશનલ ગર્લ્સ ચાઇલ્ડ ડે નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કિશોરી ના એચ.બી ની તપાસ કરવા માં આવી હતી.જેમાં એડ઼ોલેસન્ટ કાઉન્સિલર કિરેન પાતર, સી એચ ઓ. ચાંદની ચૌહાણ એ. એન. એમ. તરુલતાબેન મકવાણા અને એમ. પી. એચ.ડબલ્યુ.ઇશ્વર ભાઈ મેર, આગણવડી વર્કર, હેલ્પર તેમજ આશા બહેનો હાજર રહ્યા હતા.
જેમાં ન્યુટ્રીશન ખોરાક ના છ ઘટકો તેમજ આઈ.એફ. એ ગોળી વિશે વિસ્તૃત માં માહિતી આપી હતી. . દરેક ,કિશોરી નું એચ.બી તેમજ વજન ,ઉંચાઇ કરવા માં આવ્યું હતું.
જે કિશોરી નું એચ.બી ઓછું હતું તેમનું કાઉન્સેલિંગ કરવા માં આવ્યું હતું. અલ્પાહાર આપી ને કાર્યક્રમ ને પૂર્ણ કરવા માં આવ્યો હતો.

રિપોર્ટ : પ્રકાશકુમાર શ્રીમાળી
એટ ધીશ ટાઈમ ન્યૂઝ ભચાઉ
મો-9427392494


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »