કેબિનેટ મંત્રી શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાના પીએ *તેમજ દક્ષિણ મુંબઈ જિલ્લા ભાજપા અધ્યક્ષ શ્રી

કેબિનેટ મંત્રી શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાના પીએ *તેમજ દક્ષિણ મુંબઈ જિલ્લા ભાજપા અધ્યક્ષ શ્રી


કેબિનેટ મંત્રી શ્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાના પીએ *તેમજ દક્ષિણ મુંબઈ જિલ્લા ભાજપા અધ્યક્ષ શ્રી શરદભાઈ ચિંતનકર સાથે અને સતત અવિરત સામાજિક સેવા અને સંગીતમાં પોતાનું મહત્વનું યોગદાન દેવા બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટી મુંબઈ દ્વારા રામજીભાઈ ને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા તે સન્માન ચિન્હ સાથે*


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »