હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૬૫૦-૧૮૩૦
જીરું. ૪૨૨૫-૪૫૩૦
એરંડા. ૧૩૮૫-૧૪૫૦
ઘઉ. ૪૮૦-૫૭૨
તલ. ૨૬૭૫-૨૯૦૪
રાઈ. ૧૧૭૦-૧૨૦૩
મગફળી. ૧૦૫૧-૧૩૭૬
ગવાર. ૧૦૭૫-૧૨૨૧
સોયાબીન. ૧૦૪૫-૧૦૭૫


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »