જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 19.01.2023 વાર: ગુરુવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 19.01.2023 વાર: ગુરુવાર


જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 19.01.2023 વાર: ગુરુવાર

ઘઉં એમ પી ટુકડા. 484 - 590
ઘઉં લોક 1. 475 - 550
બાજરો. 400
જુવાર 450 - 1015
મકાઈ. 451
મગ 1000 - 1500
ચણા. 750 - 955
વાલ 1500 - 2325
અડદ. 1000 - 1520
ચોળા 950 - 1400
તુવેર. 1000 - 1420
રાજગરો. 950
મગફળી જી 20. 1100 - 1375
સીંગદાણા. 1200 - 1565
એરંડા એરંડી 1050 - 1346
તલ કાળા. 2000 - 2780
તલ સફેદ. 1500 - 3000
રાય. 1100
મેથી. 900 - 1280
જીરુ. 5500 - 6500
ધાણા. 1000 - 1480
મરચા સુકા. 1500 - 4250
કપાસ બી ટી 1600 - 1735
લસણ. 150
સોયાબીન. 1000 - 1076


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »