ધોરણ 12 સાયન્સ પછી મેડીકલ-પેરામેડિકલ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે ની મહત્વની

ધોરણ 12 સાયન્સ પછી મેડીકલ-પેરામેડિકલ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે ની મહત્વની


ધોરણ 12 સાયન્સ પછી મેડીકલ-પેરામેડિકલ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે ની મહત્વની *NEET(UG)* ની પરીક્ષાની તૈયારી હવે *ગુજરાત ગ્રુપ ટ્યૂશન* માં શ્રેષ્ઠ ફેકલ્ટી સાથે શરૂ થવા જઈ રહી છે.

🔸વિશેષતાઓ🔸

👉 ડેઇલી 3 લેક્ચર
👉સંપૂર્ણ કોર્ષનું રિવિજન
👉ડાઉટ સોલ્યુશન
👉મર્યાદિત વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

👨‍🏫 *Our Best Team*

✔️ સુધીર સર-biology(M.sc. B.ed.)-અનુભવ:8 વર્ષ
✔️રંગાણી સર- physics (B.E.) - અનુભવ 7 વર્ષ
✔️UG સર- chemistry (MSc.B.ed.) અનુભવ 10 વર્ષ

🌎ગુજરાત ગ્રુપ ટ્યૂશન,કોઠીના નાલા પાસે, શ્રીનાથજી ચોક,જસદણ

☎️9825974040


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »