ભરૂચ જિલ્લામાં ક્યુઆર કોડવાળી ૭ લાખથી વધુ મતદાન સ્લીપોનું બી.એલ.ઓ. દ્વારા વિતરણ કરાયુ

ભરૂચ જિલ્લામાં ક્યુઆર કોડવાળી ૭ લાખથી વધુ મતદાન સ્લીપોનું બી.એલ.ઓ. દ્વારા વિતરણ કરાયુ


ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨

ભરૂચ જિલ્લામાં ક્યુઆર કોડવાળી ૭ લાખથી વધુ મતદાન સ્લીપોનું બી.એલ.ઓ. દ્વારા વિતરણ કરાયુ

ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરતા જ જોવા મળે છે મતદારની વિગતો: મતદાર સ્લીપની પાછળ મતદાન મથકનો ગૂગલ મેપ પણ અપાયો

ભરૂચ જિલ્લાના તમામ મતક્ષેત્રોમાં ક્યુઆર કોડવાળી મતદારની વિગતો દર્શાવતી માહિતી સ્લીપનું વિતરણ કરાશે

ભરૂચ:ગુરૂવાર: ભરૂચ જિલ્લામાં મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી યોજવા માટે વિવિધ કામગીરી અંતિમ ચરણમાં છે, ત્યારે તા.૨૦ નવેમ્બરથી બી.એલ.ઓ ઓફિસરો દ્વારા ભરૂચ જિલ્લાના ૫ વિધાનસભા વિસ્તારોમાં ક્યુઆર કોડવાળી મતદાર માહિતી સ્લીપનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને જિલ્લા ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા ૧૨,૬૭,૫૬૯ મતદાર સ્લીપ છાપવામાં આવી છે. જેનું યુધ્ધના ધારણે તમામ વિધાનસભા મત વિસ્તારોમાં વિતરણ કરાઈ રહ્યું છે. હાલમાં બુથ લેવલ ઓફિસરો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને મતદાતાઓને સ્લીપ આપવામાં આવી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ કે, મતદાર સ્લીપમાં આ વખતે ફોટોને બદલે ક્યુઆર કોડ પ્રિન્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરતા જ મતદારની વિગતો જોવા મળે છે. ઉપરાંત, સ્લીપમાં મતદારનું નામ, વિધાનસભા મત વિસ્તાર, મતદાર ઓળખપત્ર નંબર, મતદાર ભાગ નંબર તથા સરનામુ, મતદાર ક્રમાંક, મતદાન મથકનું નામ, સી.ઈ.ઓ.ની વેબસાઈટ, સી.ઈ.ઓ. કોલ સેન્ટર ટોલ ફ્રી નં. ૧૯૫૦ જેવી વિગત દર્શાવવામાં આવી છે. મતદાર સ્લીપની પાછળની બાજુએ મતદાન મથકનો ગુગલ મેપ પણ આપવામાં આવ્યો છે. સ્લીપમાં મતદાનની તા.૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તેમજ મતદાનનો સમય સવારે ૮.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

ભરૂચ જિલ્લા બ્યુરો ચીફ
બ્રિજેશકુમાર પટેલ


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »