હવે જસદણ શહેરમાં હાથી સિમેન્ટ તેમજ હાર્ડવેર ને લગતી તમામ વસ્તુ વ્યાજબી ભાવે મળશે તો આજે જ અમારી શોપ ની મુલાકાત કરો

હવે જસદણ શહેરમાં હાથી સિમેન્ટ તેમજ હાર્ડવેર ને લગતી તમામ વસ્તુ વ્યાજબી ભાવે મળશે તો આજે જ અમારી શોપ ની મુલાકાત કરો


👉હવે જસદણ શહેરમાં હાથી સિમેન્ટ તેમજ હાર્ડવેર ને લગતી તમામ વસ્તુ વ્યાજબી ભાવે મળશે તો આજે જ અમારી શોપ ની મુલાકાત કરો👈

👌શિવ હાર્ડવેર જસદણ👌

👉હવે આપણા જસદણવાળા ને બહાર જવાની જરૂર જસદણ ની અંદર આવી ગયું છે

👉*શિવ કાર્ટિંગ* 👈
રેતી કપચી ભોગાવો સિમેન્ટ ચિરોડી ફ્રુટી તેમજ બિલ્ડીંગ ને લગતી તમામ વસ્તુ મળી જશે

👉ખેતી ઓજાર ને લગતી તમામ વસ્તુ મળશે
🪓⛏️🛠️🪛🔧🔩🪚⚙️

📱🪀ગૌરાજ છાયાણી 7041048017
📲 🪀પ્રિન્સ ભુવા 7662800243

🌎 ચિતલિયા કૂવા રોડ, પટેલવાડી જસદણ

પીવીસી, યુ પીવીસી, તેમજ દરેક પ્રકારની પાઇપલાઇન મળશે

ખેતી ઓજાર ને લગતી તમામ વસ્તુ મળી જશે

સિમેન્ટ રેતી ચુનો, ચિરોડી, ફુટી, પાણીના ટાંકા સોલાર તેમજ હાર્ડવેરની તમામ આઈટમ મળશે.
Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »