આજ ના બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના ભાવ તારીખ:- 21/01/23. વાર:- શનિવાર

આજ ના બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના ભાવ તારીખ:- 21/01/23. વાર:- શનિવાર


ઘઉં 400 650
બાજરો. 300. 452
જુવાર. 510. 1070
મગફળી 1000. 1305
કપાસ 1608. 1803
તલ (સફેદ) 2100. 3260
કાળાતલ 2175. 2850
જીરૂ 3500. 6490
ચણા 780. 946
મેથી. 870. 1050
તુવેર. 850 1400
એરંડા. 900. 1340
રાઈ. 950. 1025


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »