અમર પુત્ર બહાદુર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપજીને તેમની પુણ્યતિથિ પર લાખો વંદન

અમર પુત્ર બહાદુર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપજીને તેમની પુણ્યતિથિ પર લાખો વંદન


અમર પુત્ર બહાદુર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપજીને તેમની પુણ્યતિથિ પર લાખો વંદન...

અદ્ભુત સેનાના નેતા અજોડ યોદ્ધા અમર પુત્ર બહાદુર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપજીને તેમની પુણ્યતિથિ પર લાખો વંદન...

ધર્મ અને રાષ્ટ્ર માટે તેમનું અનુપમ યોગદાન અને સર્વોચ્ચ બલિદાન આવનાર યુગો સુધી યાદ કરવામાં આવશે...

રિપોર્ટર

અમીત પટેલ


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »