શું તમારા કાનમાં પણ લાંબા સમય થી ખંજવાડ આવે છે?

શું તમારા કાનમાં પણ લાંબા સમય થી ખંજવાડ આવે છે?


શું તમારા કાનમાં પણ લાંબા સમય થી ખંજવાડ આવે છે?
શું તમરા કાન માંથી પણ સફેદ પાણી નીકડે છે?
શું તમારા કાનમાં પણ રસી નું ઈન્ફેકશન છે?
શું તમારા કાનમાં પણ ફંગસ નું ઈન્ફેકશન છે?
શું તમને સાંભડવમાં કોઈ તકલીફ થાય છે?
શું તમારા કાનમાં પણ સત્તત કોઈ અણગમો અવાજ આવ્યા કરે છે?
ખૂબ ખંજવાડ્યા બાદ તમે પણ તમારા કાન ના પડદા માં કોઈ નુકશાન તો નથી કરી બેઠા ને?

કાન , નાક તેમજ ગળા ની કોઈપણ સમસ્યા માટે અત્યાધુનીક દૂરબીન (કેમારા) દ્રારા તપાસ કરી ચોક્કસ નિદાન સાથે સારવાર કરાવો…

⛑️ અત્યાધુનિક હોસ્પિટલ ડે કેર તેમજ તમામ સુવિધાઓ સાથે નાઇટ કેર યુનિટથી સજ્જ છે…..

વેલોસિટી હોસ્પિટલ (બોટાદવાળા એન્ડ સન્સ)

ડૉ. વિરાજ ગોરવાડિયા
M.B.B.S. (General Physician)

➕ હોસ્પિટલનો સમય: સવારે 08:30 થી 01:00, બપોરે 03:30 થી 08:00

📲 ઈમરજન્સી સારવાર: 7383500403

🌍 બાયપાસ સર્કલ,આટકોટ રોડ,જસદણ 360050


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »