જસદણ રોડ ગોખલાણા ગામે રોડ ટચ 10 વીઘા જમીન વેચવાની છે

જસદણ રોડ ગોખલાણા ગામે રોડ ટચ 10 વીઘા જમીન વેચવાની છે


જસદણ રોડ ગોખલાણા ગામે રોડ ટચ 10 વીઘા જમીન વેચવાની છે

ઉદ્યોગ માટે સારું લોકેશન
☎️9016226191
☎️8128232038

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »