શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહાદેવ રિસોર્ટ કે સંગ : ઘેલા સોમનાથ

શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહાદેવ રિસોર્ટ કે સંગ : ઘેલા સોમનાથ


👌 શ્રાવણ માસ નિમિત્તે મહાદેવ રિસોર્ટ કે સંગ : ઘેલા સોમનાથ

હવે ઘેલા સોમનાથના આંગણે મહાદેવ રિસોર્ટ દ્વારા શ્રાવણ માસ નિમિત્તે નાના મોટા બાળકો માટે વોટરપાર્ક નું અહેસાસ કરાવતુ મીની વોટરપાર્ક એટલે મહાદેવ રિસોર્ટ આપના બાળકોને લઈને આજે જ મહાદેવ રિસોર્ટના આંગણે પધારો
🌱🌲🌳🌴🌱🌳🌱🌳🌱🌴

👉જમવાનું ઉત્તમ સ્થળ : મહાદેવ રેસ્ટોરેન્ટ👈

🥘 *ગુજરાતી, પંજાબી, ચાઈનીઝ*🍱

🍇ફાસ્ટફૂડ અને ગુજરાતી🍏

🥕🥒🥬🌶️🫑🧄

🍽️ગીર ગાયનું દૂધ, દહીં દેશી ઘી માખણ દેસી ગોળ દેશી ભોજન સાથે મહાદેવ રેસ્ટોરેન્ટ ના આંગણે 🍴

💥A.C હોલ, તથા નોન A.c હોલ 💥
💥 A.c અને નોન A.c રૂમની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ

🫖☕🍵🧋🍹🥣🥣🥄

⛲⛱️એકવારની મુલાકત, જમવાનું અને જે શાંતિ માટે સમય વિતાવવા માટે જસદણ આટકોટ અને વીંછીયા માટે બેસ્ટ જમવાનું ઉત્તમ સ્થળ : મહાદેવ રેસ્ટોરેન્ટ👈

તમારો ફ્રી સમય વિતાવવા અને ફેમિલી માટે 1 દિવસનું રિસોર્ટ નું આયોજન કરો : આપના ઘર આંગણે
હવે બહાર નાવા જવાની જરૂર નથી હવે ઘેલા સોમનાથ ના આંગણે મહાદેવ રિસોર્ટ માં મોટા નાના બાળકો માટે નાવા માટેનું વોટર પાર્ક નું અહેસાસ કરાવતું મીની વોટર પાર્કમાં એટલે મહાદેવ રિસોર્ટ ઘેલાસોમનાથ

📱9624978222
📱9924978222
📱7434978222
📱7433978222
🌎મુ.ઘેલા સોમનાથ, તા વીંછીયા, જી.રાજકોટ
Advertisement By AT THIS TIME NEWS JASDAN


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »