સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતની પહેલી પસંદગી પ્રખ્યાત પશુ આહાર

સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતની પહેલી પસંદગી પ્રખ્યાત પશુ આહાર


સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતની પહેલી પસંદગી પ્રખ્યાત પશુ આહાર

વધુ દૂધ અને વધુ ફેટ માટે તિરંગા પશુ આહાર ઘરે લાવો

(તિરંગા પશુ આહાર મિશ્રદાણ)

🐃🐂🐃🐂🐃🐄🐃

💥 પંચરત્ન 💥 મલાઈ મિસરી 💥 જનતા
🌱 દૂધ કેસર 🌱 તિરંગા સ્પેશિયલ 🌱8000
🌱 20 - 20

👌🏻 *પૌષ્ટિક પશુ આહાર / વિટામિનથી ભરપૂર / સારું પોષણ સારો વિકાસ / વધુ ફેટ વધારે દૂધ*

🐄🐄🐄🐄🐄

📌 દરેક તાલુકામાં ડીલરશીપ આપવાની છે
*નાના દુકાન ધારકને અમે આવકારીએ છીએ.*

*જસદણ અમદાવાદ હાઇવે,જસદણ*

☎️ *હેલ્પલાઇન : 18008906090*
📲 મો. 9664672629 / 8511901207

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »