જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.05.08.22 વાર: શુક્રવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.05.08.22 વાર: શુક્રવાર


ઘઉં એમ પી ટુકડા. 375-520
ઘીઉ લોક 1. 370-480
જુવાર 400-730
મકાઈ. 430
મગ. 1000-1400
ચણા. 875-889
વાલ. 1000-1355
અડદ. 1050-1400
ચોળો. 500-1100
તુવેર. 1000-1350
રાજગરો. 1000
મગફળી. 1150-1440
સીંગદાણા. 1250-1840
સીંગ ફાડા. 1300-1630
એરંડા. 1000-1355
તલ કાળા. 1500-2625
તલ સફેદ. 2100-2400
રાય. 1000-1135
મેથી. 700-1001
જીરુ. 3000-4600
ઘાણા. 1300-2000
વરીયાળી. 1750
લસણ. 100
રજકાનુ બી. 4550
અજમો. 1300
સુવાદાણા. 1400
સોયાબીન. 1130

એટ ધીસ ટાઈમ ન્યુઝ જસદણ 7203888088


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »