યુવક મહોત્સવના સ્પર્ધકોને સાયન્સ સિટીમાં પરિવાર સાથે આખું વર્ષ ફ્રી એન્ટ્રી : શિક્ષણમંત્રી

યુવક મહોત્સવના સ્પર્ધકોને સાયન્સ સિટીમાં પરિવાર સાથે આખું વર્ષ ફ્રી એન્ટ્રી : શિક્ષણમંત્રી


સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં 50મા યુવક મહોત્સવનો પ્રારંભ - પ્રાચીન રાસ રજૂ થતા વિદ્યાર્થીઓ ઝૂમી ઊઠ્યા

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં શુક્રવારે 50મા યુવક મહોત્સવનો રાજ્યના શિક્ષણમંત્રીના હસ્તે રંગારંગ પ્રારંભ થયો હતો. ‘અમૃત કલા મહોત્સવ’ ખુલ્લો મુકતા શિક્ષણમંત્રીએ વિદ્યાર્થીઓ માટે જાહેરાત કરતા કહ્યું હતું કે યુનિવર્સિટીના જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ યુવક મહોત્સવમાં ભાગ લીધો છે તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરિવાર સાથે એક વર્ષ સુધી અમદાવાદમાં આવેલા સૌથી મોટા સાયન્સ સિટીમાં એન્ટ્રી ફ્રી આપવામાં આવશે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યભરની યુનિવર્સિટીના ભવનોએ માત્ર મકાનો નથી પરંતુ યુવાનોના સપનાઓના આશ્રયસ્થાન છે.


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »