વિસાવદરમાં જૂની હવેલી પાસેની ચામુંડા ગરબી મંડળ આજે પણ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબાની રમઝટ

વિસાવદરમાં જૂની હવેલી પાસેની ચામુંડા ગરબી મંડળ આજે પણ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબાની રમઝટ


યા દેવી સર્વ ભુતેષુ શક્તિ રૂપેન સસ્થીતા નમસ્તષ્યે નમસ્તષ્યે નમો નમ વિસાવદરમાં જૂની હવેલી પાસેની ચામુંડા ગરબી મંડળ આજે પણ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબાની રમઝટ

કુમ કુમ ના પગલાં પાડ્યા.. માડીના હેત જર્યા..જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે...માડી તારા આવવાના એધાણા થયા..રાસ ગરબાની રમઝટ સાથે અનેરો ઉત્સવ

વિસાવદર તા.વિસાવદર શહેરની સૌથી જૂની અને જાણીતી ગરબી એટલે ગામની જૂની હવેલીની ગરબી હાલ નવરૂપ રંગ સાથે નવા નામથી ચામુંડા ગરબી નોરતાના પંદર દિવસ અગાવથી આ ગરબીના સંચાલકો દ્વારા તૈયારી કરવામાં આવે છે અને સૌથી જૂની ગરબી હોય તેથી આ ગરબી જોવા માટે આજની તારીખે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો રાત્રીના ઘર પરિવાર સાથે આ ગરબી જોવા આવે છે આ ગરીબીમાં વર્ષોથી સંચાલકો કાલ ક્રમે બદલતા રહે છે અને નવા નવા કાર્યકરો માતાજીના આ સેવા કાર્યોમાં જોડાતા રહે છે અહીં આજની તારીખે પણ અતિ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબાની ઉપર બહેનો સુંદર મજાના સંગીતના તાલે ગરબા લ્યે છે વિસાવદર શહેરની માત્ર આ એક જ ગરબી છે કે જ્યાં ૧૨ વર્ષ ઉપરાંતની દીકરીને રાખવામાં આવતી નથી આ ગરબીની ખાસ વિશેષતા એ છે કે ખૂબ જ નાની નાની કુવારીકાઓ જેને અન્ય કોઈપણ ગરબી મંડળમાં રાખવામાં ન આવે તેવી તમામ દીકરીઓના ઉત્સાહ ઉમંગ જોઈ આ ગરબીમાં રાખવામાં આવે છે આ ગરબીમાં અતિ નાની બાળાઓ કાળી ધેલી ભાષામાં માતાજીના ગરબા લેતી સાક્ષાત જગદંબા સમાન દીકરીઓ જાણે કે માતાજીના બાળ સ્વરૂપ હોય તે રીતે ગરબા લ્યે છે અને આ બાળાઓનો રાસ જોવા લોકો ઉમટી પડે છે. આ ગરબી વર્ષોથી અહીં થાય છે વિસાવદરમાં અનેક ગરબીઓ બંધ થાય છે અને ફરી નવા સંચાલકો આવતા ફરી ચાલુ કરાય છે ત્યારે વિસાવદરમાં જૂની બજાર તરીકે ઓળખાતા રોડ ઉપર જૂની હવેલીમાં પહેલા આ ગરબી થતી પરંતુ છેલ્લા ચાલીસેક વર્ષથી ત્યાં રોડ ઉપર આ ગરબી થાય છે. આ ગરબીમાં દાતાઓ તરફથી આપવામાં આવતી લાણી દરરોજ બાળાઓને આપવામાં આવે છે ઉપરાંત ગરબીમાં નાત જાતના ભેદભાવ વગર દરેક જ્ઞાતીની દીકરીને રાખવામાં આવે છે પછી તે ગમે તે વિસ્તારની હોય હાલ પણ આ ગરબીમાં ગ્રૂપ એ અને ગ્રૂપ બી ની દીકરીઓ મળી કુલ -૪૦ દીકરીઓ રાસ ગરબામાં રહેલ છે.આ દીકરીઓને એક દીકરી દીઠ રૂપિયા દશ લેખે કુલ રૂપિયા ૪૦૦/- માં કોઈપણ એક વ્યક્તિ દ્વારા લાણી કરવામાં આવે તો પણ આ ગરબીમાં દીકરીઓ માટે પુણ્ય કર્યું ગણાય.આ વિસાવદરની આ ગરબીમાં કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થાને કોઈપણ પ્રકારનું ઇનામ આપવું હોય તો સંચાલકો પાસે નોંધાવી શકે છે.

રિપોર્ટ હરેશ મહેતા વિસાવદર


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »