હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૫૩૦-૧૬૮૪
એરંડા. ૧૩૫૦-૧૩૯૩
તલ. ૨૭૦૦-૩૬૫૦
રાયડો. ૮૦૦-૯૭૦
રાઈ. ૮૭૫-૧૧૨૬
ધાણા. ૧૧૫૦-૧૩૯૯
મગફળી. ૧૨૦૦-૧૪૨૬
ગવાર. ૧૦૫૦-૧૧૬૮

*આવતીકાલે 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે માર્કેટ યાર્ડ હળવદમાં હરાજીનું કામકાજ બંધ રહેશે.*


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »