હરણ દેખાતાં નયનરમ્ય દ્રશ્યો સર્જાયા : ગીરમાં લીલોતરી વચ્ચે એક સાથે ૧૫ હરણ વિહરતા નજર પડ્ય; લોકોએ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ ક્યાં

હરણ દેખાતાં નયનરમ્ય દ્રશ્યો સર્જાયા : ગીરમાં લીલોતરી વચ્ચે એક સાથે ૧૫ હરણ વિહરતા નજર પડ્ય; લોકોએ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ ક્યાં


ગીર જંગલમાં વ્યાપક વરસાદને પગલે સમગ્ર જંગલમાં લીલોતરી જોવા મળશે અને લીલોતરી વચ્ચે ની વિહરતા હરણ નજરે પડેલ છે ગીર ગઢડા નજીક આવેલ બાબરીયા રેન્જ નજીકના મધ્ય ગીરમાં જંગલમાં આવેલ પાટલેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે ત્યાં શ્રાવણ માસમાં હજારો ભક્તોનો દર્શન માટે આવે છે ત્યાં ભક્તો એ પણ ગીરમાં લીલોતરી વચ્ચે એક સાથે 15 હરણ નિહરતા નજરે નિહાળ્યા હતા

રિપોર્ટર ભરતસિંહ દાહિમા
9228483158


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »