પ્રભાસ પાટણ સોમનાથ પ્રજાપતિ સમાજ ઇષ્ટદેવ શ્રી શ્રીબાઈ માતાજી ની જન્મ જયંતી નો ભવ્ય આયોજન કરાયું

પ્રભાસ પાટણ સોમનાથ પ્રજાપતિ સમાજ ઇષ્ટદેવ શ્રી શ્રીબાઈ માતાજી ની જન્મ જયંતી નો ભવ્ય આયોજન કરાયું


પ્રભાસ પાટણ સોમનાથ પ્રજાપતિ સમાજ ઇષ્ટદેવ શ્રી શ્રીબાઈ માતાજી ની જન્મ જયંતી નો ભવ્ય આયોજન કરાયું

સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્ય પ્રભાસ પાટણ સોરઠીયા પ્રજાપતિ સમાજ આરાધ્ય દેવી શ્રી બાઈ માતાજી ની જન્મ જયંતી ભવ્યથી અતિ ભવ્ય રીતે યોજાઈ બે વર્ષ કોરોના કારબાદ પ્રજાપતિ સમાજ સોમનાથ ના પ્રમુખ અનિલભાઈ જેઠવાની અધ્યક્ષતા માં પ્રજાપતિ સમાજ ધર્મશાળા સોમનાથ ખાતે શ્રી બાઈ જયંતિ ઉત્સવ ઉજવાયો શ્રી બાઈ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણઅંકુટ મહા આરતી મહાપ્રસાદ બાદ ધર્મસભાનું આયોજન કરાયું હતું


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »