આજ ના બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના ભાવ

આજ ના બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના ભાવ


ઘઉં 400 646
જુવાર. 565. 1071
મગફળી 1080. 1305
કપાસ 1650. 1800
તલ (સફેદ) 2100. 3285
કાળાતલ 2175. 2870
જીરૂ 5175. 6570
ચણા 780. 946
ધાણા. 1000. 1355
તુવેર. 850 1290
એરંડા. 950. 1331


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »