*તલોદ નગરપાલિકા વિસ્તારના ફાટક નં.૫૩(ટી)રસ્તાની જગ્યાએ વૈકલ્પિક રસ્તાનો ઉપયોગ કરવો* *********

*તલોદ નગરપાલિકા વિસ્તારના ફાટક નં.૫૩(ટી)રસ્તાની જગ્યાએ વૈકલ્પિક રસ્તાનો ઉપયોગ કરવો* *********


*તલોદ નગરપાલિકા વિસ્તારના ફાટક નં.૫૩(ટી)રસ્તાની જગ્યાએ વૈકલ્પિક રસ્તાનો ઉપયોગ કરવો*
*************
તલોદ નગરપાલિકા વિસ્તાર ખાતે આવેલ ફાટક નંબર.૫૩ (ટી) રેલવે ઓવરબ્રિજ મંજુર થયેલ હોય રેલ્વે ઓવર બ્રિજની કામગીરી શરૂ થયેથી સ્થાનિક, રાહદારીઓ તેમજ વાહનોએ વૈલક્પિક રસ્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ભારે વાહનો માટે વૈકલ્પિક રસ્તા તરીકે મજરા ચોકડી થી પ્રાંતિજ તરફ તથા હરસોલ ચોકડીથી રખીયાલ વાવડી ચોકડી તરફનો રસ્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. નાના વાહનો (લાઈટ વ્હિકલ) માટે વૈકલ્પિક રસ્તા તરીકે મહિયલ ચોકડીથી મહિયલ ગામમાં તલોદ કોલેજ થઈ કેશરપુરા પાટીયા થઈ તલોજ ટી.આર.ચોકડી તરફ જવાના રસ્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારના વાહનો તેમજ રાહદારીઓની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતો હુકમ કરવામાં આવેલ છે.
આ જાહેરનામું તા.૨૦ માર્ચ ૨૦૨૩ સુધી અમલમાં રહેશે.આ હુકમનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ- ૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.
********************

રિપોર્ટર
મોહમ્મદ શફી તાંબડીયા
સાબરકાંઠા


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »