દામનગર સેવા સહકારી મંડળી દ્વારા સહકારી સપ્તાહ ની સહકારી યુવા અગ્રણી મનીષભાઈ સંઘાણી અધ્યક્ષતા માં ઉજવણી

દામનગર સેવા સહકારી મંડળી દ્વારા સહકારી સપ્તાહ ની સહકારી યુવા અગ્રણી મનીષભાઈ સંઘાણી અધ્યક્ષતા માં ઉજવણી


દામનગર સેવા સહકારી મંડળી દ્વારા અમરેલી જિલ્લા સહકારી સંધ ના મનીષભાઈ સંઘાણી ની અધ્યક્ષતા માં સહકાર સપ્તાહ ની ઉજવણી એન સી યુ આઈ ન્યુ દિલ્હી અને ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સંધ એવમ  અમરેલી સહકારી સંધ ના સહયોગ થી અખિલ ભારત સહકાર સપ્તાહ ની તા.૧૪/૧૧/૨૨ થી ૨૦/૧૧/૨૨ દરમ્યાન ઉજવતા સહકારી સપ્તાહ ની દામનગર પટેલ વાડી ખાતે ઉજવણી તાજેતર માં રાજ્ય સહકારી સંધ દ્વારા શ્રેષ્ટ મંડળી નો પરિતોષક મેળવનારી દામનગર સેવા સહકારી મંડળી દ્વારા યુવાનો મહિલા નબળા વર્ગ અને આરોગ્ય માટે સહકારી સંસ્થા વિષયે ઉજવણી કરાય હતી અમરેલી સહકારી યુવા અગ્રણી મનીષભાઈ સંઘાણી ની અધ્યક્ષતા માં યોજાયેલ જેમાં દામનગર સેવા સહકારી મંડળી ના પ્રમુખ હરજીભાઈ નારોલા  અમરેલી જિલ્લા સહકારી સંધ મેનેજર શ્રી ભાર્ગવભાઈ ત્રિવેદી દામનગર સેવા સહકારી મંડળી ના મેમેજર અનિલભાઈ જગાણી અમરેલી જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંક સ્ટાફ સહિત સહકારી અગ્રણી ઓ દ્વારા સહકારી પ્રવૃત્તિ અંગે થતી સેવા ઓની વિસ્તૃત માહિતી અપાય હતી ખૂબ મોટી સંખ્યા માં ખેડૂતો ની વિશાળ હાજરી માં સહકારી સપ્તાહ ની ઉજવણી કરાય હતી સહકારી પ્રવૃત્તિ અંગે વિસ્તૃત માગરદર્શન અપાયું હતું 

રિપોર્ટ નટવરલાલ જે ભાતિયા


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »