જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા 20.01.2023 વાર શુક્રવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા 20.01.2023 વાર શુક્રવાર


જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા 20.01.2023 વાર શુક્રવાર

ઘઉં એમ પી 500-611
ઘઉં લોક 1. 480-530
જુવાર. 900-1025
મકાઈ. 350
મગ 1000-1375
ચણા. 780-955
વાલ 1600-2329
અડદ. 700-1400
ચોળા 550-1380
તુવેર. 1000-1390
રાજગરો. 1000
મગફળી જી 20. 1225-1411
સીંગદાણા. 1000-1600
એરંડા. 1000-1250
તલ કાળા. 1700-2650
તલ સફેદ. 1500-3030
રાય. 950-1250
મેથી. 950-1125
જીરુ. 5000-6276
ધાણા. 950-1380
સુકા મરચા. 2000-4700
વરીયાળી. 1800
કપાસ બી ટી 1550-1705
લસણ. 100-180
રજકાનુ બી. 3000
સુવાદાણા. 1900
સોયાબીન. 1000-1060


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »