તાલાલાઃ ગ્રામ વિકાસની વિવિધ યોજનાઓની તાલીમ અને વર્કશોપનું થયું આયોજન* ---------- *સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી અને લાભો પહોંચાડવા ખાસ આયોજન*

તાલાલાઃ ગ્રામ વિકાસની વિવિધ યોજનાઓની તાલીમ અને વર્કશોપનું થયું આયોજન* ———- *સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી અને લાભો પહોંચાડવા ખાસ આયોજન*


*તાલાલાઃ ગ્રામ વિકાસની વિવિધ યોજનાઓની તાલીમ અને વર્કશોપનું થયું આયોજન*
----------
*સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી અને લાભો પહોંચાડવા ખાસ આયોજન*
----------
ગીર સોમનાથ, તા.૧૮: જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ગીર સોમનાથ અને ગ્રામ વિકાસ શાખા, તાલુકા પંચાયત કચેરી તાલાલાનાં સંયુકત ઉપક્રમે તા. ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ નાં રોજ તાલાલા તાલુકામાં ગ્રામ વિકાસની વિવિધ પ્રકારની તમામ યોજનાઓની તાલીમ અને વર્કશોપનું તાલાલા મેંગો એક્સલન્સ સેન્ટર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું.
જેમાં મોટી સંખ્યામાં સરપંચશ્રીઓ/પદાધિકારીશ્રીઓ તથા તલાટી મંત્રીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓએ હાજરી આપેલ હતી. જેમાં વિવિધ યોજનાઓના હેતુ, ઉદ્દેશ્ય અને લક્ષ્યાંકો અંગે વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી.
આ વર્કશોપમાં બાગાયત અધિકારી શ્રી વિજયસિંહ બારડ, વિસ્તરણ અધિકારી આઈ.આર.ડી. શ્રી વિજયભાઈ રાઠોડ, ટીડીઓ શ્રી પરમારસાહેબ, એ.ડબલ્યુ.એમ.શ્રી સંજયભાઈ રાઠોડ, હેલ્થ સુપરવાઈઝરશ્રી ડો.અજયભાઈ હડીયા, ટી.એલ.એમ.શ્રી શિલ્પાબેન પટેલ, એમ જુદા જુદા તજજ્ઞો દ્વારા સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓનો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છેવાડાના માનવી સુધી લાભો પહોંચે એની માહિતી આપવામાં આવી. આ કાર્યક્રમને અંતે પ્રશ્નોતરી કરવામાં આવી હતી જેના સંતોષકારક જવાબ આપવામાં આવ્યા હતાં. કાર્યક્રમનું સંચાલન વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) શ્રી ચિરાગભાઈ પુરોહિત દ્વારા તેમજ આભારવિધિ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) શ્રી ભાવનાબેન ચાંડપા દ્વારા કરવામાં આવી હતી.


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »