જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 17.03.2023 વાર: શુક્રવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 17.03.2023 વાર: શુક્રવાર


જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા. 17.03.2023 વાર: શુક્રવાર

ઘઉં એન પી ટુકડા. 400 - 540
ઘઉં લોક 1. 400 -500
બાજરો. 511
જુવાર 500 - 1100
મકાઈ. 480 - 500
મગ 1000 - 1380
ચણા. 800 - 935
વાલ 1500 - 2580
અડદ. 1050 - 1400
ચોળા 900 - 1100
મઠ. 1000 - 1600
તુવેર. 1050 - 1430
મગફળી જી 20. 1200 - 1450
સીંગદાણા. 1300 - 1800
એરંડા એરંડી 1000 - 1225
તલ કાળા. 1500 - 2555
તલ સફેદ. 2000 - 3000
રાય. 800 - 970
મેથી. 900 - 1270
ધાણા. 800 - 1100
વરીયાળી. 2600
કપાસ બી ટી 1450 - 1590
લસણ. 50 - 150
સુવાદાના. 1500 - 1800
સોયાબીન. 700 - 980

એટ ધીસ ટાઈમ ન્યુઝ જસદણ 7203888088


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »