જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.06.08.22 વાર: શનીવાર

જાણો આજના જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ તા.06.08.22 વાર: શનીવાર


ઘઉં એમ પી ટુકડા. 400-530
ઘીઉ લોક 1. 380-460
બાજરો. 380-501
જુવાર 400-711
મકાઈ. 450
મગ. 1050-1385
ચણા. 850-881
વાલ. 1050-1350
ચોળો. 1050
મઠ. 1000
તુવેર. 1000-1241
મગફળી. 1250-1460
સીંગદાણા. 1300-1830
સીંગ ફાડા. 1300-1615
તલ કાળા. 1650-2500
તલ સફેદ. 2200-2400
રાય. 1000-1139
મેથી. 750-990
જીરુ. 3000-4500
ઘાણા. 1500-1950
બી ટી કપાસ. 2000
રજકાનુ બી. 2800
સુવાદાણા. 1450
સોયાબીન. 1150

એટ ધીસ ટાઈમ ન્યુઝ જસદણ 7203888088


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »