ઉનાળુ વેકેશનમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કઢાવો માત્ર 1500/- માં

ઉનાળુ વેકેશનમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કઢાવો માત્ર 1500/- માં


🥳🥳સ્વામિનારાયણ જયંતિ તેમજ રામનવમી જયંતી નિમિત્તે ઓફર..ઓફર..ઓફર..

*🪪ઉનાળુ વેકેશનમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કઢાવો માત્ર 1500/- માં..*

🏍️બાઈકનો વીમો માત્ર 599/- માં

🚘કર વીમો (નાની ગાડી) માત્ર 2000/- માં

🛺રીક્ષા વીમો માત્ર 5500/- માં

👉RTO ને લગતા તમામ કામ ઝડપી તેમજ વ્યાજબી ભાવે કરી આપવામાં આવશે.

*🪀9274442556*
*🪀9824195822*

🌏ક્રિશ ઓટો એડવાઈઝર 113,આલ્ફા મેગા મોલ, મસ્તરામ મંદિર પાસે,સુનીલ ગેસ એજન્સીની બાજુમાં,બોટાદ


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »