ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે જો આંખ બંધ થાય તો સેન્સર વાગે જુવો વિડિયો

ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે જો આંખ બંધ થાય તો સેન્સર વાગે જુવો વિડિયો


જસદણ તાલુકાની શ્રી આરૂણી શૈક્ષણિક સંકુલ સાણથલીમાં બાળકો દ્વારા પ્રોજેક્ટ લેબમાં એક એવો પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવેલ હતો કે જેમાં ગાડીનુ ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે જો આંખ બંધ થાય તો સેન્સર વાગે જુવો વિડિયો

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Befr3GGjcgxtGjtS2PHuH35kFEPJsDRdhznzxVoA8mXzTkk9yxTK9k7AFtGH6CVal&id=100032033589228&sfnsn=wiwspmo&mibextid=6aamW6

રીપોર્ટ રસીક વિસાવળીયા જસદણ 7801900172


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »