ફેંગશુઈ ટિપ્સ: ઘરના મુખ્ય દરવાજા માટે આ સરળ ફેંગશુઈ ઉપાય અજમાવો, તે ભાગ્યશાળી રહેશે

ફેંગશુઈ ટિપ્સ: ઘરના મુખ્ય દરવાજા માટે આ સરળ ફેંગશુઈ ઉપાય અજમાવો, તે ભાગ્યશાળી રહેશે


જાણો ઘરના મુખ્ય દ્વાર સાથે સંબંધિત ફેંગશુઈ ઉપાયો-

1. ફેંગશુઈ અનુસાર, જો ઘરના મુખ્ય દરવાજાની સામે કોઈ થાંભલો હોય તો તેને તોડવાને બદલે તેના પર અરીસો લગાવવાથી નકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાં પ્રવેશતી નથી.

2. ફેંગશુઈ અનુસાર ઘરનો મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર એંટ્રી ગેટ હોવો જોઈએ. આ દરવાજો તમારા ઘરમાં સારો પ્રકાશ લાવવો જોઈએ. મુખ્ય દરવાજાની બાજુમાં ગેરેજ કે અન્ય ગેટ મૂકવો જોઈએ નહીં.

3. જો ઘરનો મુખ્ય દરવાજો અવાજ કરી રહ્યો હોય તો તેને ઠીક કરી લેવો જોઈએ. જ્યારે ઘરના દરવાજામાંથી અવાજ આવે છે તો એવું લાગે છે કે દરવાજો રડી રહ્યો છે અને તેનાથી ઘરમાં નકારાત્મકતા આવે છે.

3. ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા માટે તમારા ઘરના મુખ્ય દરવાજાને નિયમિતપણે સાફ કરો. જો જરૂરી હોય તો તમે તેને પેઇન્ટ પણ કરી શકો છો.

4. ફેંગશુઈ અનુસાર ઘરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે બુક શેલ્ફ મૂકવો જોઈએ. એવું કહેવાય છે કે આવું કરવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા આવે છે.

5. તમારા મુખ્ય દરવાજાની સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઘરમાં પ્રવેશતા પહેલા તમારા જૂતા અને ચપ્પલ ઉતારી લો. એવું માનવામાં આવે છે કે આવું કરવાથી નકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાં પ્રવેશતી નથી.

6. ફેંગશુઈ અનુસાર ઘરનો મુખ્ય દરવાજો અને પાછળનો દરવાજો એક સીધી રેખામાં ન હોવો જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આવું થાય છે, ત્યારે સકારાત્મક ઉર્જા પ્રવેશતા જ બહાર નીકળી જાય છે.

7. જો મુખ્ય દ્વારની સામે રસોડું છે, તો આ ખામીથી છુટકારો મેળવવા માટે, તમે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર ક્રિસ્ટલ બોલ લટકાવી શકો છો.


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »